Vyplňte následující formulář, který se týká Vašeho stávajícího vozu. Prosím berte v potaz, že čím důkladněji a přesněji formulář vyplníte, tím přesnější bude odhad výkupní ceny Vašeho vozidla.

Ocenění Vašeho vozu ON-LINE

* Podmínky zpracování osobních údajů

Uděluji společnosti Protakt s.r.o. (dále jen PROT), se sídlem K Řípu 2677, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 27350479, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta, se kterou si klient přeje být kontaktován. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. PROT si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů.

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze PROT, ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.